Dzień 1: Rynek

Rynek wpływa na motywację i podejmowanie decyzji przez czytelnika. Poznaj swój rynek, aby zrozumieć, która grupa klientów najszybciej kupi
Twoją książkę.

Scroll to Top